Zaloguj się

Producenci

Cenniki do pobrania

Wersje językowe

Waluty

Artykuły

PORADNIK WYKONAWCY

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ

• Projektowanie powierzchni- Przed przystąpieniem do prac dobrze jest wykonać plan określający: wymiary powierzchni, którą chcemy pokryć kostkami brukowymi, przewidywane obciążenia nawierzchni, sposób odwadniania oraz wzór kostki i sposób jej układania. Decydując się na zakup kostki trzeba wziąć pod uwagę, kto i czym będzie się po niej poruszał. Dla ruchu pieszego przeznaczona jest kostka o grubości 4 oraz 6 cm, dla ruchu samochodów osobowych kostka o grubości 6,7 oraz 8 cm. W przypadku ciężkich pojazdów wymagane jest położenie kostki o grubości 8 lub 10 cm.

• Wyznaczanie powierzchni- wykonawstwo należy rozpocząć od robót geodezyjno-pomiarowych, wytyczając w terenie usytuowanie oraz wyznaczając wysokość konstrukcji nawierzchni. Określone w projekcie punkty oznacza się przez wbicie w teren kołków na których zaznacza się poziom na jakim ma znajdować się nawierzchnia. Przez wyznaczone punkty przeciąga się linkę lub żyłkę, wyznaczającą górną krawędź oporników lub kostki.

• Korytowanie gruntu- Na wytyczonej powierzchni wykopuje się ziemię- usuniecie humusu oraz gruntu rodzimego powinno nastąpić do głębokości określonej ilością i grubością warstw podbudowy (najczęściej od 20 do 40 cm). Warstwę gruntu należy dokładnie oczyścić z korzeni rosnących tam roślin. Roboty te wykonuje się najczęściej przy pomocy maszyn drogowych np. spychacza, zgarniarki lub równiarki. W przypadku niewielkich powierzchni wykonuje się je ręcznie.

• Wyrównanie i wyprofilowanie terenu- Należy wykonać w gruncie naturalnym docelowe spadki i linie odwadniające nawierzchni. Na tym etapie kształtuje się również poziomy przebieg chodnika/tarasu/drogi. Wytycza się zakręty, krzywe przejściowe oraz rozjazdy. Nachylenie na powierzchni zależy od zaprojektowanych warunków odwodnienia i wynosi zwykle 0,5-3% (oznacza to odpowiednio obniżenie powierzchni o 0,5cm do 3cm na długości 1m). Należy wyrównać teren przy użyciu pospółki lub grubego piasku (do 10 cm) oraz ubić zagęszczarką lub walcem dna wykopu, pamiętając o wyprofilowaniu spadków.

• Wykonanie podbudowy- jest warunkiem prawidłowego ułożenia kostek brukowych. Wykonuje się ją za materiałów niespoistych, na uprzednio zagęszczonym, utwardzonym i ubitym podłożu gruntowym. Najczęściej stosowanym materiałem jest kruszywo naturalne lub łamane. Wykonanie polega na rozściełaniu kruszywa lub innego materiału drogowego i ubijaniu go do odpowiedniego stopnia zagęszczenia. Grubość warstwy podbudowy jest zależna od rodzaju podłoża oraz przewidywanego obciążenia sumarycznego i jednostkowego. W przypadku nawierzchni wokół domów oraz chodników z reguły wystarcza warstwa ok. 20 cm, natomiast dla nawierzchni poddanych większym obciążeniom ruchem kołowym zalecana warstwa powinna wynosić minimum 30-40 cm.

• Wykonanie obramowania nawierzchni- Jednym z elementów realizacji prawidłowej podbudowy jest wykonanie brzegowania/obramowania nawierzchni. Powierzchnia którą układamy powinna być obramowana z każdej strony przy użyciu oporników, pomiędzy którymi będzie układana warstwa betonowej kostki brukowej. Przed rozpoczęciem układania należy wytyczyć obramowanie przy uwzględnieniu wymaganej szerokości ułożenia kostki poprzez ułożenie pojedynczych rzędów kostek.

• Wykonanie podsypki- Warstwę podsypki wyrównujemy łatą, utrzymując odpowiednie spadki i nie zagęszczamy, ponieważ zadaniem tej warstwy jest zapewnienie dobrego osadzenia każdej kostki brukowej oraz zniwelowanie ewentualnych drobnych różnic wysokości na poszczególnych kostkach. Ułożona w niezagęszczonej warstwie kostka powinna wystawa ponad wymagany poziom projektowanej niwelety nawierzchni o kilka mm, ponieważ podczas zagęszczania kostki wibratorem płytowym następuje osiadanie tego podłoża, przy czym jego grubość po procesie wibrowania nie może by niższa niż 3 cm. W szczególnych przypadkach dla podniesienia stabilności nawierzchni lub dla jej uszczelnienia stosuje się zamiast piasku podsypkę cementowo-piaskową.

• Układanie kostki- Proces układania kostek powinno zaplanować się tak, aby przebywając na już ułożonej nawierzchni, nie niszczyć przygotowanej wcześniej podsypki. Przez odpowiedni dobór wzoru ułożenia kostek można uzyskać wzrost nośności nawierzchni. Ulice, po których odbywa się ruch kołowy, powinny być wyłożone ukośnie do kierunku jazdy. Sprawia to, iż obciążenie rozkłada się równomiernie w czterech kierunkach, a siły poprzeczne i momenty obrotowe są skutecznie równoważone przez konstrukcję nawierzchni. Nawierzchnie ułożone we wzory po przekątnej w stosunku do kierunku jazdy są z reguły bardziej stateczne. Na styku z obrzeżami czy krawężnikami zaleca się przycinanie kostek specjalnymi piłami. Dopasowywane kawałki nie powinny być mniejsze niż połowa normalnej kostki.

• Wykonanie spoin- Układając kostkę brukową należy pamiętać aby między sąsiadującymi elementami powstawały fugi, które wypełniamy drobnym piaskiem- najlepiej płukanym. Granulacja piasku nie powinna być większa niż 0-2mm, ponieważ piaski gruboziarniste mogą zawieszać się między ściankami kostek, powodując nierównomierne wypełnienie spoin. Materiał do fugowania powinien być wmiatany w spoiny zgodnie z postępem prac. Powinien być suchy i bez domieszek gliny, gdyż może to powodować nieusuwalne zabrudzenia na powierzchni kostki. Nadmiar materiału należy usunąć w całości przed wibrowaniem, a po zagęszczeniu powtórzyć spoinowanie, aby uzupełnić powstałe braki. Wielokrotne wypełnianie fug, wydatnie wspomaga ten proces.

• Zagęszczenie nawierzchni- Właściwie ułożoną nawierzchnię z kostki brukowej zagęszczamy za pomocą odpowiedniego wibratora płytowego zabezpieczonego płytą z tworzywa sztucznego, która chroni przed punktowym ścieraniem i wykruszaniem naroży. W przypadku braku bocznych ograniczeń (obrzeży lub krawężników) podczas zagęszczania krawędzie boczne należy zabezpieczyć przed obsuwaniem. Zagęszczenie przeprowadza się równomiernie na całej powierzchni, zawsze od brzegów do środka, a następnie wzdłuż, aż do uzyskania docelowego poziomu nawierzchni i stabilności poszczególnych elementów. Po zagęszczeniu wskazane jest uzupełnienie materiału wypełniającego szczeliny i usunięcie jego nadmiaru. Po przeprowadzeniu tych procesów nawierzchnia nadaje się do użytkowania.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Statystyki

Produktów:
12
Kategorii:
2
Nowości:
0
Promocje:
0
Sklep internetowy Shoper.pl